Jesteśmy dostępni od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku

Rejestracja i logowanie

Ekran logowania/rejestracji można znaleźć tutaj, jeśli nie posiadasz konta kliknij „Rejestracja”.

zrzut ekranu logowania z aplikacji Cerez

Po uzupełnieniu formularza, na podany przez Ciebie adres, został wysłany email z linkiem aktywacyjnym.

zrzut ekranu rejestracji z aplikacji Cerez

Po potwierdzeniu zyskasz dostęp do aplikacji.

Strona startowa

Pierwsza pozycja w menu głównym „Start”

 • Wizyty – lista z podziałem na dni i pracowników
 • Szybka rezerwacja – tutaj można dodać wizytę, aplikacja zasugeruje najbliższe wolne terminy
 • Wizyty do akceptacji – to lista wizyt które już miały miejsce (akceptacja wymagana jest do statystyk)
 • Wysłane powiadomienia – tu możliwe jest sprawdzenie wysłanych powiadomień oraz ich statusów
 • Wizytówka – wizytówka firmy, można ją wysłać potencjalnemu klientowi

Wizyty

Tutaj można szybko podejrzeć wizyty które odbędą się dzisiaj i jutro

zrzut ekranu strony startowej z aplikacji Cerez
 • Sekcja ta jest podzielona na dwie kolumny z listami wpisów dla poszczególnych pracowników
 • Po kliknięciu na wizytę pojawi się krótkie podsumowanie
zrzut ekranu podglądu wizyty z aplikacji Cerez

Szybka rezerwacja

W tej sekcji możliwe jest szybkie dodanie wizyty

zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (wybór usługi) z aplikacji Cerez
 • Krok pierwszy - wybranie usługi
 • Krok drugi - możliwe jest:
  • Wybranie dowolnej ilości klientów
  • Stworzenie nowego klienta
  • Wybranie zdefiniowanej grupy klientów
zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (wybór klienta) z aplikacji Cerez
 • Krok trzeci - wybór pracownika (jeśli jesteś jedynym pracownikiem ten krok zostanie pominięty)
zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (wybór pracownika) z aplikacji Cerez
 • Krok czwarty - wybór wolnego terminu
  • Najpiew należy zawęźić ramy czasowe suwakami
  • Aplikacja wyszuka najbliższe wolne terminy (kolumna “Znalezione terminy”)
  • Wyboru można dokonać w kalendarzu
zrzut ekranu szybkiej rezrwacji (wybór daty) z aplikacji Cerez
 • Krok piąty - podsumowanie
zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (podsumowanie+) z aplikacji Cerez

Wizyty do akceptacji

Na tej stronie potwierdzamy zrealizowane wizyty

zrzut ekranu wizyt do akceptcji z aplikacji Cerez
 • Nie jest to obowiązkowe, ale wymagane aby wizyty poprawnie dodały się do statystyk
 • Aby zatwierdzić należy kliknąć na dany dzień lub wizytę w ramach wybranego pracownika
 • Zatwierdzenie jest dostępne również po kliknięciu na kalendarz
 • Przed zatwierdzeniem wizyty możliwa jest jej edycja (środkowy przycisk)
zrzut ekranu potwierdzenia realizacji wizyty z aplikacji Cerez

Powiadomienia SMS o wizycie

Ta zakładka pokazuje powiadomienia wysyłane konkretnym klientom (użytkownikom)

zrzut ekranu wysłanych powiadomień z aplikacji Cerez
 • Filtr pozwala na zawężenie powiadomień względem dat
 • Wyszukiwanie po typach (wysłano, problem, nie wysłano)
 • Graficzna reprezentacja “telefonów” użytkowników i powiadomień

BusinessCard

Kalendarz

Kalendarz pracy (główne miejsce ustalania wizyt, zajęć itp.)

zrzut ekranu kalendarza w trybie wizyty z aplikacji Cerez
 • Po lewej
  • Lista „przypiętych” usług do szybkiego przenoszenia na kalendarz (metodą przeciągnij i upuść)
  • Wybór czyj kalendarz ma być wyświetlany
  • Przycisk zmiany trybu pracy kalendarza: „Wizyty” oraz "Czas pracy" (który pozwala na ustawianie czasu pracy pracowników)
 • Po prawej
  • Widok kalendarza
  • A nad nim jest zmiana wyświetlanej liczby dni
zrzut ekranu kalendarza w trybie czasu pracy z aplikacji Cerez
 • W kalendarzu kliknięcie na dowolną godzinę wywoła ekran dodawania nowej wizyty/zajęć (poniższy ekran)
 • Ekran ten podzielony jest na sekcje wyboru:
  • Pracownika
  • Daty i godziny
  • Czasu i kosztu
  • Usługi
  • Klienta lub grupy klientów
  • Dodatkowej notatki
zrzut ekranu edycji wizyty z aplikacji Cerez

Podgląd wizyty oraz jej edycja jest dostępna po kliknięciu na wizytę w kalendarzu.

zrzut ekranu podglądu wizyty z aplikacji Cerez

Wizyty można przeciągać po kalendarzu w ramach jednego pracownika co pozwala na szybką zmianę godziny lub daty.

zrzut ekranu zmiany czasu wizyty z aplikacji Cerez

Dodawanie z paska szybkiego wyboru

 • Po zdefiniowaniu listy najczęściej wybieranych usług (po lewej stronie), nową wizytę można stworzyć szybkim przeciągnięciem
 • Na kalendarzu pojawi się „cień” pokazujący ile czasu dana usługa zajmuje
 • Po „upuszczeniu” usługi w wybranym miejscu, pojawi się ekran edycji wizyty
zrzut ekranu dodawania wizyty z paska szybkiego wyboru z aplikacji Cerez

Wielu pracowników

 • W przypadku więcej niż jednego pracownika korzystając z opcji po lewej stronie wybieramy widocznych pracowników
 • Każdy pracownik ma indywidualnie ustalany czas pracy - w kalendarzu przedstawione jako różne kolory
zrzut ekranu kalendarza wielu pracowników z aplikacji Cerez

W trybie czasu pracy edycja możliwa jest poprzez:

 • Kliknięcie na danego pracownika
 • Przeciąganie kolorowego bloku w górę (wcześniej) i w dół (później)
 • Złapanie dolnej krawędzi bloku danego pracownika
zrzut ekranu zmiany czasu pracy z aplikacji Cerez

Klienci

Ta zakładka umożliwia zarządzanie klientami

Lista Klientów

Tutaj można zarządzać - edytować/usuwać klientów
zrzut ekranu listy klientów z aplikacji Cerez
 • Po lewej stronie możemy zwiększyć ilość pokazywanych klientów
 • Po prawej mamy możliwość wyszukania konkretnego klienta
 • Klikając na etykiety: Imię, Nazwisko, Nr. tel, itd. możemy sortować klientów
 • Pola: Wysyłać sms?, Wysyłać email?; pozwalają na określenie czy do danego klienta wysyłać wiadomości sms i email
 • Usuwanie wielu klientów na raz
  • W trybie usuwania można zaznaczyć wielu użytkowników jednocześnie
  • Po kliknięciu na wiersz zmienia się jego kolor (klienta) i jest on dodany do puli do usunięcia
  • Kolejne naciśnięcie przycisku zmiany tryby (czerwony) spowoduje zatwierdzenie operacji usunięcia
zrzut ekranu usuwania klientów z aplikacji Cerez
  • Po skasowaniu klientów otrzymamy odpowiednie potwierdzenie
zrzut ekranu potwierdzenia usunięcia klientów z aplikacji Cerez
 • Kolejne ikony w wierszach (po prawej stronie) pozwalają na:
  • Edycję - wewnątrz której, możemy podejrzeć historię wizyt klienta oraz jego zgody na wykonywane usługi
  • Skasowanie klienta

Dodawanie Klienta

Dodawanie klientów jest dostępne w prawym górnym rogu

zrzut ekranu dodawania klienta z aplikacji Cerez
 • Należy wypełnić wymagane dane oraz zaznaczyć typy powiadomień

Dodaj klientów vCard (eksport pliku VCF z telefonu)

Umożliwia przesłanie kontaktów z telefonu do aplikacji

zrzut ekranu dodawania klienta VCard (bez pliku) z aplikacji Cerez
 • Aby dodać wielu klientów jednocześnie, należy wyeksportować kontakty telefonu
 • A następnie plik z kontaktami (nazwa_pliku.vcf) należy zaimportować w aplikacji
 • Wybierz plik
 • Po załadowaniu pliku przejdź “Dalej”
zrzut ekranu dodawania klienta VCard (z plikiem) z aplikacji Cerez
 • Następnie wygeneruje się lista klientów
zrzut ekranu listy klientów VCard z aplikacji Cerez
 • Z tej listy należy wybrać odpowiednich klientów i gotowe!

Grupy

Zarządzanie grupami klientów

zrzut ekranu grup z aplikacji Cerez
 • Druga zakładka pozwala na podejrzenie zdefiniowanych grup klientów
 • W trakcie wyboru klientów do wizyty, można użyć właśnie takiej grupy

Dodaj Grupę

Zakładka na końcu po prawej pozwala na dodanie grupy klientów

zrzut ekranu dodawania grupy z aplikacji Cerez
 • Po lewej stronie mamy nazwę grupy, która się będzie wyświetlała podczas tworzenia wizyty, oraz opis grupy
 • Po prawej mamy wybór klientów do grupy
 • Przyciski obok wyszukiwania klienta pozwalają na:
  • Odznaczenie wybranych klientów
  • Dodanie nowego klienta

Pracownicy

Zarządzanie pracownikami firmy

Lista pracowników

Urlopy, wizyty, dane pracowników

zrzut ekranu listy pracowników z aplikacji Cerez
 • Po lewej mamy zdjęcie pracownika
 • Na środku dane o pracowniku i możliwość ich edycji
 • Po prawej są urlopy i wizyty danego pracownika, można je podejrzeć klikając na nie

Dodawanie pracownika

Dodawanie nowego pracownika do firmy

 • Po naciśnięciu przycisku „Dodaj pracownika” pojawia się poniższy ekran
zrzut ekranu dodawania pracownika z aplikacji Cerez
 • Należy podać dane takie jak: imię, nazwisko, telefon
 • Niezbędne jest przypisanie roli do użytkownika: administrator lub pracownik
  • Rola administratora pozwala min. tworzyć nowych pracowników, zarządzać kalendarzami, zmieniać ceny usług, podglądać statystyki
  • Rola pracownika pozwala jedynie zarządzać swoim kalendarzem
 • Ta sekcja umożliwia ustawienie:
  • Dni pracy
  • oraz godziny
 • Przycisk z poniższego zrzutu kopiuje ustawienia na wybrany dzień
zrzut ekranu kopiowania godzin pracy pracownika z aplikacji Cerez

Oddziały

Oddziały (zarządzanie firmą)

zrzut ekranu widoku oddziałów z aplikacji Cerez

Oddziały pozwalają na jeszcze lepsze zarządzanie firmą

Można dzieki nim podzielić firmę na oddziały, każdy z własnymi pracownikami, usługami oraz kalendarzem

zrzut ekranu edycji oddziałów z aplikacji Cerez

Dane Podstawowe oraz Adresowe są obowiązkowe

zrzut ekranu edycji oddziałów z aplikacji Cerez
  Godziny pracy
 • Na tej stronie można zmienić godziny pracy oddziału
  Powiadomienia
 • Ta sekcja pozwala na wybranie powiadomień które mają być wysyłane do klientów
 • oraz to kiedy te powiadomienia mają być wysyłane
 • Pod każdą opcją jest przykładowe powiadomienie jakie otrzyma klient
 • Powiadomienia wysyłane są z niewielkim opóźnieniem względem daty utworzenia/modyfikacji
zrzut ekranu edycji oddziałów z aplikacji Cerez
  Ustawienia kalendarza
 • Długość przeciągania w kalendarzu - minimalna zmiana czasu podczas przeciągania wizyty/notatki/urlopu
 • Długość pojedyńczewgo slotu w kalendarzu - oznacza podzielenie 1 godziny w kalendarzu na odstępy o zadanej długości
 • Ukryj administratorów dla pracowników - ukrywa administratorów dla zwykłych pracowników

Korzyści oddziałów

 • Oddziały mają własne, spersonalizowane SMS-y, które są wysyłane klientom
 • Większe możliwości organizacyjne - usługi, wizyty itd. się nie mieszają
 • Osobny kalendarz z wizytami
 • Każdy oddział ma własną pulę usług
 • Pracownicy oddelegowani do oddziału nie mogą podejrzeć danych z innego oddziału
zrzut ekranu wyboru oddziałów z aplikacji Cerez

Gdy użytkownik należy do więcej niż jednego oddziału może przełączać się między nimi

Wykorzystując rozkładaną listę obok profilu

Informacje

 • Oddziały współdzielą wspólną pulę SMS-ów całej firmy
 • Pierwszy oddział jest darmowy, każdy kolejny to dodatkowy koszt 30zł wliczane w koszt subskrybcji
 • Polecamy tworzenie dodatkowych oddziałów większym firmom w celu większej organizacji swoich danych

Dla użytkowników sprzed dodania oddziałów

Wszystkie wasze usługi, wizyty, itd. zostały przeniesione do jednego oddziału o nazwie Waszej firmy.

Ustawienia firmy, takie jak: czas pracy, ustawienia kalendarza i powiadomienia zostały przeniesione

do tego oddziału.

Statystyki

W tej sekcji znajdziemy wszystkie informacje o czasie trwania usług i dane finansowe

Dane zostaną tu wyświetlone, tylko gdy wizyty zostaną zaakceptowane!

Wykres dochodów za dany miesiąc (w przeliczeniu na dzień)

Wykres sumaryczny dla całego miesiąca z rozbiciem na pracowników

 • Łączny dochód
 • Łączny czas pracy wynikający z kalendarza
 • Łączny czas wizyt
zrzut ekranu statystyk z aplikacji Cerez
  Filtr
 • Po kliknięciu na "Wizyty" lub "Pracownicy" belka się rozwinie się i pozwoli na wybranie więcej opcji
zrzut ekranu dodatkowych opcji statystyk z aplikacji Cerez
  Wizyty
 • Przechodząc na poszczególne opcje uzyskamy szczegółowe informacje na wybrany temat
zrzut ekranu statystyk wizyt z aplikacji Cerez
  Opcje zakładki Wizyty wyświetlają dane podzielone odpowiednio według:
 • Wizyty - dni
 • Pracowników
 • Branż
 • Usług
 • Czasu (łączny czas trwania)
 • Dochodu (suma)

  Jako opcje zakładki Pracownicy wybieramy odpowiednio zarejestrowanych pracowników
 • Pierwszy wykres przedstawia czas pracy zestawiony z wizytami oznaczonymi odpowiednimi kolorami
 • Drugi wykres przedstawia dochody
zrzut ekranu statystyk konkretnego pracownika z aplikacji Cerez

Usługi

W tej sekcji możemy zarządzać usługami które oferujemy

Lista usług

Aktywne usługi w oddziale

zrzut ekranu listy usług z aplikacji Cerez
 • Tabela z usługami w danym oddziale
 • Po lewej możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych usług na ekranie
 • Po prawej możliwość wyszukania konkretnej usługi
 • Kliknięcie w nagłówek tabeli np. Nazwa lub Branża, sortuje tabelę wedle danych z nagłówka
 • W opcjach mamy możliwość edycji, duplikacji oraz usunięcia danej usługi
 • Duplikowanie usługi - przydaje się przy tworzeniu kilku warianów jednej usługi np. różniących się czasem trwania i ceną:
  • Formularz jest wstępnie wypełniony danymi usługi która jest duplikowana
  • Każdą opcję można zmienić
  • Takie wariany mogą wyglądać następująco: zrzut ekranu wariantów usług z aplikacji Cerez

Dodaj usługę

Tworzenie nowej usługi

zrzut ekranu dodawania usługi z aplikacji Cerez
  Dodawanie nowej usługi:
 • Wybór branży (np. fryzjerstwo, kosmetyczna itp.) – do wyboru tylko te branże, które są zarejestrowane w danych oddziału
 • Wybór rodzaju usługi z listy usług
 • Wybór przewidywanego czasu usługi
 • Można mieć kilka takich samych usług o różnej długości (np Strzyżenie męskie 20 minut, strzyżenie męskie 30 minut itp) oraz przydzielać je zgodnie z przewidywanym czasem trwania dla danego klienta
 • Ustalenie ceny usługi
 • Wybór oddziału w jakim ma się znaleźć usługa
 • Wybór jakim kolorem dana usługa będzie reprezentowana w kalendarzu
 • Zaznaczenie tej opcji, dana usługa wyświetli sie w menu szybkiego dodawania po lewej stronie w kalendarzu

Typy usług

Dodawanie usługi na bazie branż jakie obsługuje nasz oddział

zrzut ekranu typów usług z aplikacji Cerez
 • Tutaj możemy dodać usługę na bazie branż jakie obsługuje nasz oddział
 • Kliknięcie branży po lewej stronie skutkuje wyświetleniem się dostępnych usług w tej branży po prawej stronie
 • Po kliknięciu w usługę wyświetla się formularz dodania usługi do oddziału

Ustawienia

W tej sekcji możemy zmieniać dane firmy i ustawienia aplikacji

Informacje ogólne

Ustawienia podstawowych danych firmy

 • Podstawowe informacje o firmie takie jak nazwa, telefon, e-mail itp
 • Ta sekcja pozwala na zmienę/dodanie branży, które determinują jakich usług firma może używać
zrzut ekranu danych firmy z aplikacji Cerez

Dane adresowe

Ustawienia położenia firmy

 • W tej sekcji można zmienić dane adresowe naszej firmy/placówki
zrzut ekranu danych adresowych z aplikacji Cerez

Bezpieczeństwo

Ustawienia dotyczące blokowania funkcji dla użytkowników nie administratorów

 • Na tej stronie można utworzyć hasło (PIN) które blokuje dostęp do poszczególnych sekcji aplikacji (np. statystyk)
zrzut ekranu danych bezpieczeństwa z aplikacji Cerez

Płatności

Kupowanie subskrybcji do aplikacji

 • Sekcja po lewej pozwala na przedłużanie abonamentu na kolejny okres
 • Po prawej stronie dostępna jest historia transakcji
zrzut ekranu danych aktywacji z aplikacji Cerez
 • Przedłużenie abonamentu dostępne jest pod przyciskiem "Opłać teraz"
 • Płatność obsługiwana jest przez PayU
zrzut ekranu płatności z aplikacji Cerez
 • Przedłużenie aktywacji można dokonać w dowolnym momencie, abonament przedłuży się na kolejny miesiąc licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu, wpłaty online

Ilość SMS

Dokupowywanie SMS-ów

 • Gdy wyczerpują się nam sms-y, na tej stronie możemy je dokupić
 • Zakup wygląda tak samo jak w przypadku zakupu subskrybcji

Program Cerez jest bardzo łatwy w użytkowaniu nawet dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z podobnym oprogramowaniem. Aby jednak rozjaśnić, w jaki sposób działa system oraz jego poszczególne funkcje, przygotowaliśmy krótkie poradniki. Dowiesz się z nich, jak utworzyć konto, jak poruszać się po stronie startowej, a także w jaki sposób zarezerwować swoje pierwsze spotkanie. Zobrazowaliśmy również system powiadamiania SMS odpowiadający za wysyłanie wiadomości z przypomnieniem o zaplanowanej wizycie do Twoich klientów. Przedstawimy Ci również wszystkie funkcje kalendarza, możliwości zarządzania klientami i pracownikami, a także podpowiemy, jak śledzić statystyki firmy oraz modyfikować świadczone usługi i dane o zakładzie.

Wykorzystując system Cerez masz stałą kontrolę nad tym, co dzieje się w Twojej firmie. Nie tylko podnosisz komfort pracy sobie i swoim pracownikom, ale również zapewniasz przejrzystą obsługę klientom. Program odpowiedzialny za automatyczne wysyłanie powiadomień SMS na telefon Twoich klientów sprawi, że nie zapomną oni o zaplanowanym spotkaniu, a w razie konieczności będą mogli je przełożyć. Oprócz wysyłania SMS może być również generowany mail przypominający o wizycie. Oprogramowanie ma wiele interesujących funkcji, które stworzone zostały z myślą o różnych branżach – dowolnie dostosuj usługi firmy, zaplanuj spotkania, a także stwórz własny zespół, którym będziesz zdalnie zarządzać i dbaj o swojego klienta, wysyłając mu automatycznie generowane przypomnienie SMS o wizycie. Dowiedz się więcej, w jaki sposób to robić, wybierając jedną z zakładek.